Guard My Heart

Di ko maintindihan kung bat ako naghintay at di nagpaligaw sa iba. Siguro’y dahil ang nais ko’y handa ako sa muli naming pagkikita.

At ako’y nanalangin na muli kaming pagtagpuin. Pinayagan, ngunit tadhana’y tila kay pait. Sa tagal ng hinintay ko, siya pala’y hindi handa. Siguro nga’y malabong maging kaming dalawa. 

Kaya’t di na ko aasa na muling darating siya. Di na maghihintay upang puso’y di na muling masaktan pa. At ang pusong sadyang mapanlinlang ay di na muling pagkakatiwalaan pa. 

Kaya ngayon, sa ‘Yo ko ipinagkakatiwala ang aking puso. Di na muling pangungunahan ang Iyong mga plano. Patawad kung di ko binantayan ang puso ko. Nabulag ang mga mata ko at di nakita ang mga plano Mo. Tulungan Mo ako at alisin ang sakit na dulot nito.

The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? 

– Jeremiah 17:9 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s